Informasjon

Ole Magne Langeland

  • Født: 22. juni 1956
  • Død: 29. august 2019

Bilder


Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: